ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

ЦСМП - Пазарджик

Седалище Телефони Адрес Име, длъжност Моб. телефони Ел.поща
ЦСМП-Пазарджик 034/444564 БЕЗПЛАТНО;
034/444574 БЕЗПЛАТНО;
факс:034/444564
гр. Пазарджик 
ул. "Болнична" № 17, ет. 4
Директор 
д-р Надка Радева Пангарова
  csmppz@dir.bg
Районна
координационна
централа /РКЦ/
150; 112; 034/442763 БЕЗПЛАТНО;

GSM 0878418049
гр. Пазарджик 
ул. "Болнична" № 15
Директор 
д-р Надка Радева Пангарова
0878418049 -
ФСМП Пазарджик 150; 112; 034/442763; 

GSM 0878418049
гр. Пазарджик 
ул. "Болнична" № 15
завеждащ ФСМП Пазарджик 
д-р Благовеса Стоянова Стоянова-Гайдарова
0878418088 -
ФСМП Панагюрище 150; 112; 
GSM 0878418046
гр. Панагюрище 
ул."Георги Бенковски" № 100
завеждащ ФСМП Панагюрище
д-р Мария Атанасова Машонова
0878418046 -
ФСМП Септември 150; 112; 
GSM 0878418084
гр. Септември
ул."Иван Вазов" № 5
завеждащ ФСМП Септември
д-р Соня Райкова Караджова
0878418082 -
ФСМП Белово 150; 112; 
GSM 0878418073
гр. Белово
Бул."Освобождение" № 115
завеждащ ФСМП Белово
д-р Мария Александрова Василева
0878418071 -
ФСМП Велинград 150; 112; 
GSM 0878418048
гр. Велинград
ул."Съединение" № 49
завеждащ ФСМП Велинград
м.ф. Катерина Борисова Петричева
0878418048 -
ФСМП Ракитово 150; 112; 
GSM 0878418042
гр. Ракитово
ул."Георги Георгиев" № 5
Завеждащ ФСМП Ракитово
м.ф. Неджие Демирова Афузова
0878418064 -
ФСМП Батак 150; 112; 
GSM 0878418069
гр. Батак
ул."Родопи"№13
Завеждащ ФСМП Батак
д-р Георги Димитров Коларов
0878418067 -
ФСМП Пещера 150; 112; 
GSM 0878418047
гр. Пещера
ул."Нешо Чипев" № 1
Завеждащ ФСМП Пещера
д-р Васка Тодорова Тодорова
0878418056 -
ФСМП Брацигово 150; 112; 
GSM 0878418043
гр. Брацигово
ул."Трети март" № 35 А
Завеждащ ФСМП Брацигово
д-р Анета Тодорова Горанова
0878418058 -
e-mail: [javascript protected email address]
Изпрати запитване