ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Новини

Заповед за продажба до явяване на първи по време купувач на МПС

-
Заповед за продажба до явяване на първи по време купувач на МПС

Обява за втори търг

-
Втори търг с тайно наддаване по реда на Наредба № 7/14.10.1997 год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Обява

-
ЦСМП-Пазарджик обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани санитарни автомобили