ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

ЦСМП-Пазарджик - свободни длъжности към 01.03.202 г.