ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Обява за лекар за филиалите: Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище, Пещера, Брацигово, Батак

ЦСМП - Пазарджик търси да назначи лекар за филиалите Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище, Пещера, Брацигово, Батак

 • Описание на длъжността:
  Във филиал за спешна помощ – оказва спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация; В районна координационна централа – ръководи и отговаря за дейността на РКЦ, както и за оказване на спешна медицинска помощ на обслужваната от центъра територия
 • Изисквания към кандидата:
  Образование – висше по специалността „Медицина”, образователно-квалификационна степен „магистър”; притежаването на медицинска специалност „Спешна медицина” и „Медицина на бедствените ситуации/на катастрофите/” е предимство
 • Необходими документи:
  Заявление за постъпване на работа
  Автобиография
  Лична карта
  Диплома за завършено образование
  Медицинско удостоверение за работа
  Свидетелство за съдимост
  Служебна бележка за членство в Българския лекарски съюз
  Документи за трудов стаж
 • Лице за контакт: Икономист, организация на труда тел.034/444565