ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ