ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Заповед за продажба до явяване на първи по време купувач на МПС

-

Заповед № РД-01-92/05.10.2020 г.