ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Антикорупция

Добре дошли на страницата Антикорупция на Центъра за спешна медицинска помощ Пазарджик
От тази страница ще се информирате за начините, по които може да се свържете с ръководството, за да подадете своя сигнал за корупционни прояви за работещи в ЦСМП Пазарджик. 
 
 
ЦСМП Пазарджик има разкрити 10 филиала за спешна медицинска помощ /ФСМП/ на територията на областта:ФСМП-Пазарджик,ФСМП-Панагюрище,ФСМП-Септември,ФСМП-Белово,ФСМП-Велинград, ФСМП-Сърница, ФСМП-Ракитово,ФСМП- Батак,ФСМП-Пещера и ФСМП-Брацигово,които се намират в посочените населени места и обслужват населението от съответните общини. Населението от община Стрелча се обслужва от ФСМП-Панагюрище ,населението от община Лесичово се обслужва от ФСМП-Пазарджик.
Сигнали може да подавате:
 
  • В пощенски кутии за сигнали за корупция, намиращи се в сградите на ФСМП и седалището на ЦСМП
1 ЦСМП Пазарджик 
Седалище-44-45-64
гр.Пазарджик 
ул."Болнична"№17 етІV

6

 

7

ФСМП 
Велинград

ФСМП-Сърница

гр.Велинград 
ул."Съединение"№49

гр.Сърница

ул. "Тодор Каблешков" № 8

2 ФСМП 
Пазарджик
гр.Пазарджик 
у"Болнична"№15 ет.І
8 ФСМП 
Ракитово
гр.Ракитово 
ул."Георги Георгиев"№5
3 ФСМП 
Панагюрище
гр.Панагюрище 
ул."Д-р Лонг"№3
9 ФСМП 
Батак
гр.Батак 
ул."Родопи"№13
4 ФСМП 
Септември
гр.Септември 
ул."Иван вазов"№5
10 ФСМП 
Пещера
гр.Пещера 
ул."Нешо Чипев"№1
5 ФСМП 
Белово
гр.Белово 
бул."Освобождение"№115
11 ФСМП 
Брацигово
гр.Брацигово 
ул."Трети март"№35А
  • В администрацията на ЦСМП Пазарджик/седалище/;за координати влезте в КОНТАКТИ
  • В Регионална здравна инспекция на тел.: 034/437220, email: rzipz@mail.bg

Информация за начините, по които се обработват подадените сигнали, можете да намерите в: 

 

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ към комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС на РБ