ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Структура

 Център за спешна медицинска помощ Пазарджик е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на здравеопазването, със седалище в гр. Пазарджик и осъществява дейността си на територията на област Пазарджик.

 

Структурни единици:

  • Районна координационна централа /РКЦ/ - гр. Пазарджик
  • ФСМП Пазарджик - гр. Пазарджик
  • ФСМП Панагюрище - гр. Панагюрище
  • ФСМП Септември - гр. Септември
  • ФСМП Белово - гр. Белово
  • ФСМП Велинград - гр. Велинград
  • ФСМП Ракитово - гр. Ракитово
  • ФСМП Батак - гр. Батак
  • ФСМП Пещера - гр. Пещера
  • ФСМП Брацигово - гр. Брацигово