ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

ЦСМП-Пазарджик търси да назначи 12 броя парамедици с професионална квалификация - ІV степен и свидетелство за правоуправление на МПС

ЦСМП-Пазарджик търси да назначи 12 броя парамедици с професионална квалификация - ІV степен и свидетелство за правоуправление на МПС