ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Обява за медицински специалист

ЦСМП - Пазарджик търси да назначи медицински специалист(фелдшер) за филиал Панагюрище.

 • Описание на длъжността:
  Оказва спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация
 • Изисквания към кандидата:
  Образование – професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър", или свидетелство за професионална квалификация, издадено по реда на Закона за професионалното образование и обучение
 • Необходими документи:
  Заявление за постъпване на работа
  Автобиография
  Лична карта
  Диплома за завършено образование
  Медицинско удостоверение за работа
  Свидетелство за съдимост
  Служебна бележка за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
  Документи за трудов стаж
 • Лице за контакт: Икономист, организация на труда тел.034/444565