ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

ЦСМП - Пазарджик

Седалище Телефони Адрес Име, длъжност Мобилни телефони Ел.поща
ЦСМП-Пазарджик 034/444564
034/444574
гр. Пазарджик 
ул. "Болнична" № 17, ет. 4
Директор 
д-р Борис Иванов Манев
0878418077 csmppz@gbg.bg
Районна
координационна
централа /РКЦ/

150; 112;

034/442763 


гр. Пазарджик 
ул. "Болнична" № 15
Дежурен РКЦ

0878418049

0878518046

-
ФСМП-Пазарджик

150; 112;

034/442763; 

гр. Пазарджик 
ул. "Болнична" № 15
Завеждащ ФСМП Пазарджик 
д-р Благовеса Стоянова Стоянова-Гайдарова
0878418088 -
ФСМП-Панагюрище 150; 112; 
 
гр. Панагюрище 
ул."Д-р Лонг" № 1
Завеждащ ФСМП Панагюрище      лек.асистент Христо Иванов Иванов 0878418046 -
ФСМП-Септември 150; 112;  гр. Септември
ул."Иван Вазов" № 5
Завеждащ ФСМП Септември                 м.с.Борис Костадинов Илиев

0878418082

0878418084

-
ФСМП-Белово 150; 112; 

гр. Белово
Бул."Освобождение" № 115
Завеждащ ФСМП Белово
д-р Мария Александрова Василева

0878418071

0878418073

-
ФСМП-Велинград 150; 112; 

гр. Велинград
ул."Съединение" № 49
Завеждащ ФСМП Велинград
м.ф.Сабри Салихов Юруков

0878418061

0878418048

-
ФСМП-Ракитово 150; 112; 

гр. Ракитово
ул."Георги Георгиев" № 5
Завеждащ ФСМП Ракитово
м.ф. Катеринка Петрова Допчева

0878418064

0878418042

-
ФСМП-Батак 150; 112; 

гр. Батак
ул."Родопи"№13
Завеждащ ФСМП Батак
д-р Георги Димитров Коларов

0878418067

0878418069

-
ФСМП-Пещера 150; 112; 

гр. Пещера
ул."Нешо Чипев" № 1
Завеждащ ФСМП Пещера
д-р Жечка Ташева Ташева

0878418056

0878418047

-
ФСМП-Брацигово 150; 112; 

гр. Брацигово
ул."Трети март" № 35 А
Завеждащ ФСМП Брацигово
д-р Анета Тодорова Горанова

0878418058

0878418043

-

 

Пазарджик, ул."Болнична" № 17034/444564034/444574e-mail: [javascript protected email address]
Изпрати запитване