ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ