ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употребявани санитарни автомобили

-

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употребявани санитарни автомобили